Falende IT Projecten: De kurk waar de EU op drijft?

 
20 oktober 2007

Vaak beland ik in discussies met vakbroeders over het feit dat er zoveel IT projecten falen. Al snel kom je dan in de definitiekwestie van ‘wat is falen?’ en vervolgens wordt koortsachtig gezocht naar oorzaken van het falen en de oplossing hoe het falen te voorkomen. Ik zou het vandaag eens van een andere kant willen bekijken: wat zou er gebeuren als we geen van alle projecten die gedoemd zijn te falen uit zouden voeren? Gemakshalve ga ik er dus maar even vanuit dat we exact van tevoren kunnen voorspellen of een project al dan niet faalt.

Ten eerste de cijfers. Jaarlijks wordt wereldwijd 300 miljard euro uitgegeven aan IT projecten die (blijkbaar) achteraf het stempel ‘gefaald’ krijgen. Ongeveer de helft hiervan binnen Europa, en de andere helft in de VS. [bron] (Dit is overigens een heel vreemd gegeven: blijkbaar telt of de rest van de wereld niet mee, of zijn er in de rest van de wereld alleen succesvolle IT projecten. Gaat het daarom zo goed in China?) Ik beschouw als ‘europees wereldburger’ voor de rest van dit schrijven alleen de Europese situatie: we slaan alle falende projecten over en zien onze europese economie als gevolg hiervan met 150 miljard euro per jaar krimpen.

Gemakshalve neem ik als gemiddelde omzetbelasting in Europa maar even 20% als uitgangspunt: de directe verliezen voor de europese ‘schatkist’ zijn hierdoor dus al 30 miljard. Van de overige 120 miljard euro zal ongeveer 30% indirect in de schatkist vloeien als gevolg van inkomstenbelasting, dit maakt een tweede orde verlies van 40 miljard. Aangezien er over ‘netto’ inkomens van mensen ook nog vaak BTW, BPM en andere belastingen betaald worden zal er dus zeer voorzichtig geschat nog eens 20% van dit geld als derde orde verlies opgenomen kunnen worden – laten we zeggen 16 miljard.

Totaal verlies voor de Europese overheid van om en nabij de 86 miljard. Het feit wil dat in 2006 de EU begroting 106 miljard euro bedroeg [bron]. Om mijn punt even heel kort samen te vatten kunnen we de Europese Unie dus voor 80% betalen uit belastingen geheven over de omzet van mislukte IT projecten.


Werken met ?
Kijk dan bij onze mogelijkheden voor zowel starters als ervaren engineers.


Categorieën: Project- & procesmanagement

Tags: ,


Reacties (2)

 • Goed punt, Bas. Ik ben het met je eens dat (een deel van) het geld zeker alsnog uitgegeven zou worden, maar een kenmerk van falende IT projecten is vaak dat ver over budget gegaan wordt, en menig bedrijf gaat zelfs geheel ten onder aan dit soort projecten.

  Wat ik heb proberen te betogen is dat het rondpompen van geld en aan het werk houden van zoveel meer mensen ook een bepaald economisch voordeel heeft. Helemaal als een IT project van de overheid faalt – het ‘verspilde’ geld vloeit voor minimaal 50% weer terug in een overheidskas.

  Dat werpt overigens ook een heel ander licht op bijvoorbeeld de betuwelijn…

  Geplaatst op 15 januari 2008 om 11:10 Permalink

 • Sorry Andre, maar je maakt één redenatie fout in je berekening. Namelijk dat als die projecten niet zouden falen, dat geld niet zou worden uitgegeven. Maar dat geld word dan ook uitgegeven, maar aan andere dingen.

  Wat wel ineens gebeurt als we de 50% falende IT projecten niet meer zouden laten falen, is dat we ineens geen tekort meer hebben aan IT’ers… Want dat is natuurlijk wat er nu gebeurt, het faalt, we moeten het toch fixen, dus is er dubbel (betaald) werk. Maar het geld gaat elders heen.

  Geplaatst op 14 januari 2008 om 20:17 Permalink