Archief voor mei, 2008

Language Cafe followup: Parallel Extensions

31 mei 2008

Afgelopen maandag organiseerde Sogyo Academy weer een Language Café. Tijdens deze avond werd er gekeken naar verschillende ontwikkelingen op het gebied van ontwikkeltalen. Rob Vens heeft de avond geopend door de evolutie van ontwikkeltalen laten zien. Daarna zijn we in tracks dieper op de materie ingegaan en gekeken hoe talen als Erlang de huidige problemen als parallelisering op proberen te lossen. Naast Erlang was er een Smalltalk, Java en C# track. Waarbij ik als C# MVP de laatste track heb gevuld.
Lees verder >>

Afgelopen maandag organiseerde Sogyo Academy weer een Language Café. Tijdens deze avond werd er gekeken naar verschillende ontwikkelingen op het gebied van ontwikkeltalen. Rob Vens heeft de avond geopend door de evolutie van ontwikkeltalen laten zien. Daarna zijn we in tracks dieper op de materie ingegaan en gekeken hoe talen als Erlang de huidige problemen als parallelisering op proberen te lossen. Naast Erlang was er een Smalltalk, Java en C# track. Waarbij ik als C# MVP de laatste track heb gevuld.
Lees verder >>

Business-To-Code

30 mei 2008

Software engineering is een vakgebied dat zich in mijn optiek hoofdzakelijk bezighoudt met het vertalen van businessvragen naar executeerbare code. Met businessvragen bedoel ik in deze context een bepaalde set aan problemen of functionaliteiten die – in natuurlijke taal gedefinieerd – tezamen een automatiseringsvraag representeren van een organisatie.
Droog gezegd zijn we dus vaak gesproken of geschreven teksten aan het vertalen naar strings van enen en nullen. Deze laatste strings zijn handig aangezien we ze kunnen voeden aan een machine die ze kan executeren om zo een geautomatiseerde oplossing te bieden aan de eerder beschreven businessvragen.
Lees verder >>

Software engineering is een vakgebied dat zich in mijn optiek hoofdzakelijk bezighoudt met het vertalen van businessvragen naar executeerbare code. Met businessvragen bedoel ik in deze context een bepaalde set aan problemen of functionaliteiten die – in natuurlijke taal gedefinieerd – tezamen een automatiseringsvraag representeren van een organisatie.
Droog gezegd zijn we dus vaak gesproken of geschreven teksten aan het vertalen naar strings van enen en nullen. Deze laatste strings zijn handig aangezien we ze kunnen voeden aan een machine die ze kan executeren om zo een geautomatiseerde oplossing te bieden aan de eerder beschreven businessvragen.
Lees verder >>

Objecten vergelijken.

28 mei 2008

Een veel voorkomend en veel besproken onderwerp is het vergelijken van objecten. Dit blijft een interessant onderwerp en het kan zeker geen kwaad om er eens in te duiken. De functionaliteit werkt op het eerste gezicht verwarrend en verschilt over talen/frameworks heen. Java en .NET bieden ons een tweetal opties: Equals() en de == operator. In de meeste projecten worden deze door elkaar gebruikt en totaal willekeurig. Is dit handig? Is het niet beter om één te kiezen voor alles? Zijn er ook verschillen tussen beide?
Lees verder >>

Een veel voorkomend en veel besproken onderwerp is het vergelijken van objecten. Dit blijft een interessant onderwerp en het kan zeker geen kwaad om er eens in te duiken. De functionaliteit werkt op het eerste gezicht verwarrend en verschilt over talen/frameworks heen. Java en .NET bieden ons een tweetal opties: Equals() en de == operator. In de meeste projecten worden deze door elkaar gebruikt en totaal willekeurig. Is dit handig? Is het niet beter om één te kiezen voor alles? Zijn er ook verschillen tussen beide?
Lees verder >>

Language Café follow up – for the hungry minds

27 mei 2008

Gisteravond organiseerde Sogyo een uitstekend bezocht Language Café. De inleiding werd door mij overgoten met een saus van referenties. Voor de hongerige geesten geef ik hier nog een korte referentielijst.
Lees verder >>

Gisteravond organiseerde Sogyo een uitstekend bezocht Language Café. De inleiding werd door mij overgoten met een saus van referenties. Voor de hongerige geesten geef ik hier nog een korte referentielijst.
Lees verder >>

Normaliseren

26 mei 2008

Normaliseren van relationele tabellen, hoe zit het ook al weer?
Lees verder >>

Normaliseren van relationele tabellen, hoe zit het ook al weer?
Lees verder >>

RESTFul Webservices – Intro

24 mei 2008

Vast wel eens gehoord van REST, een van de meer actuele buzzwords in ons vakgebied. Tot voor een week geleden had ik wel een beetje een idee van wat het inhield, maar dat was meer een beetje (klok && !klepel). Bij de collega’s van InfoSupport was afgelopen week een NLJug University over RESTFul webservices. Prima verzorgd en erg leerzaam; een aanrader.
Lees verder >>

Vast wel eens gehoord van REST, een van de meer actuele buzzwords in ons vakgebied. Tot voor een week geleden had ik wel een beetje een idee van wat het inhield, maar dat was meer een beetje (klok && !klepel). Bij de collega’s van InfoSupport was afgelopen week een NLJug University over RESTFul webservices. Prima verzorgd en erg leerzaam; een aanrader.
Lees verder >>

Ola Bini: Programming Language Synchronicity: Pragmatic Static Typing

23 mei 2008

A statically typed language with type inference will give you some of the same benefits as a good dynamic language, but definitely not all of them. In particular, you get different benefits and a larger degree of flexibility from a dynamic language that can’t be achieved in a static language. Neal Ford and others have been talking about the distinction between dynamic and static typing as being incorrect. The real question is between essence and ceremony. Java is a ceremonious language because it needs you to do several dances to the rain gods to declare even the simplest form of method. In an essential language you will say what you need to say, but nothing else. This is one of the reasons dynamic languages and type inferenced static languages sometimes look quite alike – it’s the absence of ceremony that people react to. That doesn’t mean any essential language can be replaced by another. And with regads to ceremony – don’t use a ceremonious language at all. Please. There is no reason and there are many alternatives that are better.
Lees verder >>

A statically typed language with type inference will give you some of the same benefits as a good dynamic language, but definitely not all of them. In particular, you get different benefits and a larger degree of flexibility from a dynamic language that can’t be achieved in a static language. Neal Ford and others have been talking about the distinction between dynamic and static typing as being incorrect. The real question is between essence and ceremony. Java is a ceremonious language because it needs you to do several dances to the rain gods to declare even the simplest form of method. In an essential language you will say what you need to say, but nothing else. This is one of the reasons dynamic languages and type inferenced static languages sometimes look quite alike – it’s the absence of ceremony that people react to. That doesn’t mean any essential language can be replaced by another. And with regads to ceremony – don’t use a ceremonious language at all. Please. There is no reason and there are many alternatives that are better.
Lees verder >>

Gastcollege ‘Modern Software Engineering’

16 mei 2008

Vrijdag 16 mei 2008 heb ik een gastcollege ‘Modern Software Engineering’ verzorgd op de Hogeschool Rotterdam. In het college ben ik ingegaan op de verschillende onderdelen van een moderne ontwikkelstraat, veel voorkomende architecturen en hoe je verschillende technologieen in deze architectuurmodellen moet plaatsen. Bij deze de slides.
Lees verder >>

Vrijdag 16 mei 2008 heb ik een gastcollege ‘Modern Software Engineering’ verzorgd op de Hogeschool Rotterdam. In het college ben ik ingegaan op de verschillende onderdelen van een moderne ontwikkelstraat, veel voorkomende architecturen en hoe je verschillende technologieen in deze architectuurmodellen moet plaatsen. Bij deze de slides.
Lees verder >>

Rails boekomslag

16 mei 2008

Rails BoekHet schijnt dat het nieuwe boek over Rails van de Pragmatic Bookshop duidelijk maakt dat mensen in de Ruby community zich realiseren dat er een probleem aan de horizon opdoemt: Seaside.
Een Smalltalker, Randal Schwartz, zegt dat hij een erratum zal toevoegen: “doesn’t include enough info on Seaside despite the cover”.
Lees verder >>

Rails BoekHet schijnt dat het nieuwe boek over Rails van de Pragmatic Bookshop duidelijk maakt dat mensen in de Ruby community zich realiseren dat er een probleem aan de horizon opdoemt: Seaside.
Een Smalltalker, Randal Schwartz, zegt dat hij een erratum zal toevoegen: “doesn’t include enough info on Seaside despite the cover”.
Lees verder >>

Exploratory Modelling toegepast

16 mei 2008

Sogyo heeft op een succesvolle manier Exploratory Modelling toegepast, ook wel geschreven als eXploratory Modeling of xM.
Exploratory Modelling is een term voor een aanpak waarmee op een speciale manier een business domein model tot stand komt. Het probleem is vaak dat een klant wel op abstractere business niveaus kan beschrijven wat hij wil, maar dat bij de vertaling naar de techniek grote problemen ontstaan die uiteindelijk leiden tot een onbevredigende of nog erger oplossing.
xM is een uitbreiding op, en een praktische toepassing van DDD. Voor ons een waardevolle aanvulling op de reeks van technieken die wij toepassen binnen projecten.
De toepassing van domeingedreven werken kan dit probleem gedeeltelijk oplossen doordat het poogt zoveel mogelijk technische aspecten buiten de discussie te houden. Toch moet het domein geïmplementeerd worden in een technische programmeertaal, en daar gaat dan toch weer vaak een groot gedeelte van de semantiek van het business domein verloren.
Enkele links naar meer informatie over xM:
Lees verder >>

Sogyo heeft op een succesvolle manier Exploratory Modelling toegepast, ook wel geschreven als eXploratory Modeling of xM.
Exploratory Modelling is een term voor een aanpak waarmee op een speciale manier een business domein model tot stand komt. Het probleem is vaak dat een klant wel op abstractere business niveaus kan beschrijven wat hij wil, maar dat bij de vertaling naar de techniek grote problemen ontstaan die uiteindelijk leiden tot een onbevredigende of nog erger oplossing.
xM is een uitbreiding op, en een praktische toepassing van DDD. Voor ons een waardevolle aanvulling op de reeks van technieken die wij toepassen binnen projecten.
De toepassing van domeingedreven werken kan dit probleem gedeeltelijk oplossen doordat het poogt zoveel mogelijk technische aspecten buiten de discussie te houden. Toch moet het domein geïmplementeerd worden in een technische programmeertaal, en daar gaat dan toch weer vaak een groot gedeelte van de semantiek van het business domein verloren.
Enkele links naar meer informatie over xM:
Lees verder >>