Archief voor december, 2008

Het wiel opnieuw uitvinden

30 december 2008

Soms moet je het wiel opnieuw uitvinden. Door alleen maar beproefde bibliotheken te gebruiken kom je minder snel tot productieve inzichten. In deze post maak ik duidelijk waarom ik dat vind.
Lees verder >>

Het wiel opnieuw uitvinden is soms verstandig.

Java 6 ServiceLoader

30 december 2008

In deze post wil ik graag de ServiceLoader klasse bespreken. Deze klasse maakt het mogelijk om applicaties te configureren. Dit gebeurt door de klasse die een interface implementeert, op te geven in een bestand. In Effective Java spreekt Joshua Bloch zich uit voor het gebruik van interfaces. Interfaces zorgen voor een kleinere koppeling tussen klassen en objecten. Door een implementatie van een interface in de code los te koppelen, wordt nog een stap gezet in de richting van Dijkstra’s spreuk: “Maximale cohesie, minimale koppeling”.
Lees verder >>

In deze post wordt de ServiceLoader API behandelt. Deze klasse maakt het mogelijk om een provider van een service te configureren. Dit gebeurt door in de META-INF/services directory een file op te nemen. De naam de file is de naam van de service. Als inhoud heeft de file de naam van de provider.

Modelgedreven ontwikkelstraat in .NET (7): Objectbrowser

28 december 2008

Deze post ga ik wat dieper in op user interface logica, in dit geval een typisch Windows Forms geval; browsertjes / gridjes met objecten.
Lees verder >>

Deze post ga ik wat dieper in op user interface logica, in dit geval een typisch Windows Forms geval; browsertjes / gridjes met objecten.
Lees verder >>

XrumP

12 december 2008

Na enkele jaren ervaring met agile software projecten heb ik me maar weer eens verdiept in het Agile manifesto en vervolgens specifiek in de details van XP en Scrum, de meest bekende agile methodologiën. Het viel me op dat er vanuit beide ‘kampen’ toenadering gezocht wordt. Op zich ook een logische keuze, aangezien XP zich van origine meer richt op de technische practices om tot een goed eindresultaat te komen en Scrum zich meer op de processen die een team in staat zouden moeten stellen om een goed eindresultaat op te leveren. Maar dat terzijde.
Lees verder >>

Na enkele jaren ervaring met agile software projecten heb ik me maar weer eens verdiept in het Agile manifesto en vervolgens specifiek in de details van XP en Scrum, de meest bekende agile methodologiën. Het viel me op dat er vanuit beide ‘kampen’ toenadering gezocht wordt. Op zich ook een logische keuze, aangezien XP zich van origine meer richt op de technische practices om tot een goed eindresultaat te komen en Scrum zich meer op de processen die een team in staat zouden moeten stellen om een goed eindresultaat op te leveren. Maar dat terzijde.
Lees verder >>

Het databinden van een Object collectie aan een listbox

08 december 2008

English version of this article
Lees verder >>

English version of this article
Lees verder >>

Reference Types en het Ref keyword visueel uitgelegd

08 december 2008

English version of this article
Lees verder >>

English version of this article
Lees verder >>

Reference Types and the Ref Keyword visually explained

05 december 2008

One of the most common mistakes developers make when learning .NET is confusing Reference and Value Types with passing values by Reference or Value. In this article I will try to visually explain what the ref keyword does and what relation it has with referency types versus value types.
Lees verder >>

One of the most common mistakes developers make when learning .NET is confusing Reference and Value Types with passing values by Reference or Value. In this article I will try to visually explain what the ref keyword does and what relation it has with referency types versus value types.
Lees verder >>