Archief voor januari, 2009

Automatiseren versus Digitaliseren

18 januari 2009

Ik had laatst een discussie met mijn collega Edwin van Dillen die ik de lezers van dit blog niet zou willen onthouden. Het bleek dat we gezamenlijk op dezelfde conclusies uitkwamen maar dat onze terminologie verschilde. Daar zou ik graag wat helderheid in verschaffen, en bij deze een betoog houden dat mijn termen (uiteraard) het beste zijn ;).
Lees verder >>

Ik had laatst een discussie met mijn collega Edwin van Dillen die ik de lezers van dit blog niet zou willen onthouden. Het bleek dat we gezamenlijk op dezelfde conclusies uitkwamen maar dat onze terminologie verschilde. Daar zou ik graag wat helderheid in verschaffen, en bij deze een betoog houden dat mijn termen (uiteraard) het beste zijn ;).
Lees verder >>

Wat is het domein?

13 januari 2009

Bij het implementeren van een domeingedreven ontwerp of DDD wordt een strikte scheiding aangehouden tussen het domein en de techniek. Bij een applicatie voor een verzekeraar zijn typische domein onderdelen risico’s, dekkingen, schademeldingen, en dergelijke. Techniek is alles wat te maken heeft met computers: databases, netwerkcommunicatie, user interfaces, en dergelijke. Vaak is dit onderscheid niet Continue reading →

Wie is verantwoordelijk?

12 januari 2009

De baas? De uitvoerder van een taak? Het lijkt een simpele vraag, maar veel organisaties worstelen jarenlang vergeefs met het beantwoorden er van. Bij organisaties met hoogopgeleide kenniswerkers speelt het probleem alleen nog erger. Voor het functioneren van een organisatie of een organisatie-onderdeel is het beantwoorden van die vraag van essentieel belang. Het succesvol invoeren Continue reading →

De eigenschappen van properties

08 januari 2009

Een tijdje geleden had ik een discussie met een collega. deze collega had kritiek ontvangen op zijn code vanwege de binding van data van een object via properties aan een formulier. Dit doorbrak encapsulatie en was geen goede object oriented techniek luidde de kritiek.
Lees verder >>

Een tijdje geleden had ik een discussie met een collega. deze collega had kritiek ontvangen op zijn code vanwege de binding van data van een object via properties aan een formulier. Dit doorbrak encapsulatie en was geen goede object oriented techniek luidde de kritiek.
Lees verder >>

Boek recensie: Pragmatic Thinking and Learning

08 januari 2009

Er worden er veel boeken geschreven voor ons vakgebied. Al deze boeken proberen ons iets te leren. Pragmatic Thinking and Learing trok mijn aandacht omdat het me probeerde te leren leren. Volgens de schrijver bestaat een groot gedeelte van het werk van een software engineer uit het leren van nieuwe dingen. Dit kunnen nieuwe technieken zijn, maar ook kennis opdoen over het vakgebied waarvoor software geschreven moet worden. Volgens de schrijver reden genoeg om een boek over leren in de software industrie te schrijven.
Lees verder >>

Er worden er veel boeken geschreven voor ons vakgebied. Al deze boeken proberen ons iets te leren. Pragmatic Thinking and Learing trok mijn aandacht omdat het me probeerde te leren leren. Volgens de schrijver bestaat een groot gedeelte van het werk van een software engineer uit het leren van nieuwe dingen. Dit kunnen nieuwe technieken zijn, maar ook kennis opdoen over het vakgebied waarvoor software geschreven moet worden. Volgens de schrijver reden genoeg om een boek over leren in de software industrie te schrijven.
Lees verder >>

Java versus Flex: dispatch table

08 januari 2009

In deze serie zullen Daan Wanrooy en collega Peter Geldof Flex/ActionScript en Java/JavaFX vergelijken. Zij werken samen aan een project waar deze talen en platformen gebruikt worden. Wij hebben graag inzicht in de verschillen en overeenkomsten die er zijn.
Lees verder >>

In deze serie zullen Daan Wanrooy en collega Peter Geldof Flex/ActionScript en Java/JavaFX vergelijken. Zij werken samen aan een project waar deze talen en platformen gebruikt worden. Wij hebben graag inzicht in de verschillen en overeenkomsten die er zijn.
Lees verder >>

DDD en software migratie patronen

06 januari 2009

Met dank aan André Boonzaaier voor het aanzwengelen van dit interessante en zeer belangrijke onderwerp, wil ik graag zijn betoog aanvullen met de introductie van een migratiestrategie die een belangrijke plaats inruimt voor de domeingedreven aanpak, zoals wij die bij Sogyo veel gebruiken. DDD en legacy migratie worden niet vaak gecombineerd, terwijl er grote voordelen Continue reading →

Software platform migratie patronen

03 januari 2009

Sogyo heeft inmiddels over de jaren diverse migratietrajecten begeleid voor klanten die zelf software bouwen. Denk hierbij aan migratie van applicaties ontwikkeld in Delphi, Visual Basic (6 of eerder) of Microsoft Access (in combinatie met VBA) naar een modern ontwikkelplatform als Microsoft .NET of een Java gebaseerd platform.
Lees verder >>

Sogyo heeft inmiddels over de jaren diverse migratietrajecten begeleid voor klanten die zelf software bouwen. Denk hierbij aan migratie van applicaties ontwikkeld in Delphi, Visual Basic (6 of eerder) of Microsoft Access (in combinatie met VBA) naar een modern ontwikkelplatform als Microsoft .NET of een Java gebaseerd platform.
Lees verder >>

Een aspect van het Observer patroon

02 januari 2009

Ik wil hier graag een aspect van het Observer-patroon bespreken. Het Observer-patroon bespreekt hoe een object kan aangeven dat het veranderd is, zonder harde koppelingen te maken. In het boek “Design Patterns” van de Gang of Four (GoF) wordt een aanvulling besproken. Het behandelt de situatie, dat een Observer alleen geïnteresseerd is in een bepaald Continue reading →