David vs. Goliath

 
03 maart 2009

In deze post geef ik mijn antwoord op de vraag waar de innovatie plaatsvindt: in grote of juist in kleine (ict-) bedrijven? Een alles-of-niets antwoord lijkt me niet haalbaar, want we kennen allemaal wel voorbeelden van zowel grote als kleine innovatieve bedrijven. Maar het is volgens mij toch wel interessant, want er is wel onderscheid te maken.

Eerst nog even de aanleiding voor deze vraag. In de nabespreking van een gastcollege door mijn collega André Boonzaaijer, werd ik aangesproken door een student. Tijdens het gesprek merkte ik dat hij het idee heeft dat innovatie vooral bij grotere ict-bedrijven plaatsvindt. Ik probeerde hem duidelijk te maken dat kleinere bedrijven volgens mij over het algemeen innovatiever zijn. Of Sogyo in de klasse klein of groot valt, hebben we het niet over gehad, maar vergelijken met de Logica’s, Capgemini’s, etc. van deze wereld zijn we natuurlijk een maatje kleiner.

Vervolgens nog een korte definitie kwestie, wat bedoel ik met groot en klein? Dan bedoel ik primair groot in het aantal medewerkers. Uitzonderingen daargelaten, betekent dit meestal ook dat een bepaalde omzet gehaald moet worden, reeds een bepaalde levensduur bereikt is en er een bepaalde hoeveelheid overhead ontstaan is in de vorm van managementlagen en indeling in afdelingen en business units. Ik zou een bedrijf groot noemen als het meer dan 150 werknemers heeft. Daarboven kent men elkaar vaak niet allemaal meer en begint anonimiteit toe te nemen.

Ok, to the point. Wat zijn volgens mij de argumenten die spreken voor de innovativiteit van..

.. grote ict  bedrijven?

 • Er is vaak meer budget beschikbaar, zodat de nieuwste technologieën gekocht kunnen worden.
 • Er is vaak meer mankracht beschikbaar, zodat innovaties die veel werkuren kosten eenvoudiger en sneller uitgevoerd kunnen worden.
 • De kans dat iemand beschikbaar is met de kennis die noodzakelijk is voor een bepaalde innovatie, is daarmee groter.
 • Er is vaak meer ruimte voor specialisatie, zodat als het goed is een deel van de medewerkers op hun specialisme aan de rand van wat mogelijk is staan.

.. kleinere ict bedrijven?

 • Er ontstaat eerder een eigen sfeer, trots en karakter. Een eigen stijl zorgt voor een eigen, mogelijk nieuwe aanpak.
 • Kleinere bedrijven trekken vaker betrokken en bevlogen personeel. Het is makkelijker om enthousiast te worden van een bedrijf met een bepaalde uitstraling. Enthousiast personeel gaat door als ze een kans zien, ook na vijven.
 • Bovendien zijn medewerkers die bij een klein bedrijf beginnen niet bang voor het risico om met een relatief onbekend bedrijf aan de slag te gaan. (is overigens een schijnrisico). Risico kunnen nemen is een goede eigenschap om innovatief te kunnen zijn.
 • Medewerkers in kleinere bedrijven krijgen meer verschillende taken, omdat de taakverdeling nog niet zo ver doorgevoerd kan worden. Dit biedt mogelijkheden voor kruisbestuiving tussen vakgebieden en voor het innoveren over de gehele ontwikkelketen.
 • Snelle beslissingen. De nieuwste technologieën kunnen gebruikt worden. In productie zelfs.
 • Voor veel innovaties worden juist nieuwe bedrijven opgezet. Omdat de oprichter het idee heeft en zelf wil ontwikkelen en wil zien uitgroeien.
 • De typische klant is ook kleiner en heeft kleinere opdrachten. Daardoor zijn er mogelijk ook vaker projecten uit te voeren waarbij schaalbaarheid en robuustheid minder prioriteit hebben. Dit maakt de introductie van nieuwe technologiën eenvoudiger.

Conclusie
Flauw, maar toch wel waar: zowel grote als kleinere ict bedrijven kunnen natuurlijk innovatief zijn. Ik denk dat kleinere bedrijven wat meer de karakteristieken hebben voor innovaties in de productontwikkeling en grotere bedrijven wat meer de karakteristieken voor innovaties in de onderliggende technologiën. Wat denken de lezers ervan? En heeft dit ook nog meegespeeld bij je keuze voor je huidige werkgever?


Werken met ?
Kijk dan bij onze mogelijkheden voor zowel starters als ervaren engineers.


Categorieën: Development

Tags: ,


Reacties (8)

 • Rick schreef:

  @Daan

  Of de gemiddelde leeftijd bij kleinere bedrijven lager ligt durfde ik niet zo te zeggen. Dus heb ik maar wat opgezocht. Dit kwam ik tegen in een publicatie van EZ uit 2006:

  Bedrijfsgrootte;Jonger dan 35 jaar;35-50 jaar;Ouder dan 50 jaar;gemengd
  Klein;21,2;41,9;21,6;15,3
  Middelgroot;29,1 ;37,7;2,3;30,9
  Groot;10,2;59,7;3,6;26,6
  Bron: http://www.ez.nl/dsresource?objectid=151097&type=PDF (sowieso een publicatie met interessante cijfers)

  Dat levert niet echt een heel eenduidig beeld op. Bedenk dat sommige kleine bedrijfjes al best lang bestaan en dat ervaren werknemers vaak voor zichzelf (en dus klein) beginnen. Overigens kun je in dezelfde tabel als waar bovenstaande gegevens uit komen, zien dat ict’ers sowieso gemiddeld jonger zijn. Niet geheel verrassend, natuurlijk.

  En of jongere werknemers innovatiever zijn: ja, maar dan wel op de (probleem-) gebieden waar minder (praktijk/markt) kennis nodig is. Die bovenstaande werknemers die voor zichzelf beginnen, kennen bijvoorbeeld de markt waarin ze werken heel goed en weten daar bijvoorbeeld een nieuw product of dienst voor te bedenken (ook niet altijd natuurlijk). Als onervaren starter lukt je dat gewoon niet, omdat je de kennis uit de praktijk mist. Maar je hebt vaak weer wel verse kennis van de HBO of universiteit… hier blijft het voor mij ook nog enigszins onduidelijk of de balans naar het één of het ander doorslaat.

  Geplaatst op 23 maart 2009 om 16:00 Permalink

 • Daan Wanrooy schreef:

  Een andere punt waarom kleinere bedrijven makkelijker kunnen innoveren is volgens mij de leeftijd van de gemiddelde werknemer.

  Ik ga er van uit dat bij kleinere bedrijven de gemiddelde leeftijd lager is. Hierdoor werken er meer jonge/onervaren mensen. De ervaring die ze missen maakt dat ze met frisse ogen naar nieuwe problemen kijken. Dit lijkt mij een prima voedingsbodem voor innovatie.

  Geplaatst op 23 maart 2009 om 10:57 Permalink

 • Rick schreef:

  @Wim

  Ik denk dat innovatie voor een deel lange termijn is inderdaad. Een ander belangrijk punt lijkt me de betrokkenheid (passie) van de medewerkers bij het doel. De meeste vernieuwingen kosten net even meer moeite, net even een andere kijk op de zaak, net even die bereidheid om zelf stapje harder te zetten voordat je iemand (een collega of manager) kunt overtuigen van de voordelen.

  Overigens vind ik uit het verhaal over Google niet echt duidelijk blijken dat het 20% verhaal een wassen neus is. Er staat wel dat je er iets mee moet doen (lijkt me logisch) en dat je manager het moet goedkeuren (staat echter niet bij hoe vaak ze ideeën afwijzen). En dat maar vrij weinig mensen die 20% gebruiken.. tsja, als dat gebrek aan inspiratie is, is het geen minpunt van het programma. Als het komt doordat managers vrijwel niets goedkeuren, dan wel.

  Geplaatst op 09 maart 2009 om 15:30 Permalink

 • Wim Zetting schreef:

  Leuke discussie, volgens mij ontstaan er veel meer daadwerkelijke innovaties bij kleine bedrijven. De meeste grotere jongens hebben veel hardere deadlines en worden gestuurd op (korte termijn) resultaten. Zeker beursgenoteerde bedrijven kijken daarbij naar het (korte termijn) belang van de aandeelhouder. Innovatie is toch vaak iets meer van de lange termijn in combinatie met het durven nemen van risico (en minder tot niet met het financieel kunnen nemen van risico).

  @Ivo
  Ik vind die 20% van Google een super verhaal, maar volgens insiders is dat een wassen neus. Los van dat dat het een goed idee is overigens. Zie o.a.
  http://no2google.wordpress.com/2007/06/24/life-at-google-the-microsoftie-perspective/

  Geplaatst op 09 maart 2009 om 13:17 Permalink

 • Rick schreef:

  Ja, vind ik ook wel een mooie inderdaad. Spreekt vertrouwen uit naar het personeel. Is bovendien een mogelijkheid voor zo’n inmiddels groot bedrijf om een beetje van de pioniersgeest uit het begin te behouden.

  Geplaatst op 08 maart 2009 om 18:14 Permalink

 • Ivo Limmen schreef:

  De 20% regel die Google hanteert vind ik ook een mooie manier om innovatie te stimuleren. Laat mensen die het willen (en kunnen) een vast percentage gebruiken van hun tijd (zelf in te delen) om prototypen te bouwen.

  Geplaatst op 05 maart 2009 om 15:35 Permalink

 • Uiteraard is innovatie ook iets wat je zelf meebrengt, maar die vorm van innovatie is denk ik wel het beste te doen in een kleiner bedrijf. Overigens bedoel ik dan met kleiner dus < 150 man. Ongeveer het aantal mensen dat je nog echt zou kunnen leren kennen. Dan blijven procedures, regels en andere vormen van overhead meestal nog op een acceptabel niveau. In een groter bedrijf zijn het weer vaker 'opgelegde' programma's of juist de kleine, licht subversieve projecten die soms gestart worden in samenwerking met een kleinere partner die voor de vernieuwing zorgen. Bij ProRail heb ik aan zo'n project intensief mogen werken, met één been in ProRail, het andere in het bedrijf waar ik eigenlijk werkte. En innovatie genoeg? Dat vraag ik me af. :-)

  Geplaatst op 04 maart 2009 om 12:34 Permalink

 • Ivo Limmen schreef:

  De keuze voor Sogyo voor mij was niet in relatie tot innovatie (want dat zie je overal) maar meer tot de mogelijkheid om meer kennis te vergaren en te kunnen verspreiden. Innovatie is ook wat je zelf inbrengt.
  Sogyo is voor mij overigens een groot bedrijf. De bedrijven waar ik heb gewerkt hier voor bestonden uit maximaal 25 man. En om te bewijzen dat innovatie zeker gebeurd in kleine bedrijven: Ik heb:
  * gewerkt met SOAP nog voor het SOAP heette.
  * zelf een kleine script taal mogen ontwikkelen omdat het nog niet in Java bestond.
  * gewerkt aan een demo applicatie waarvan de workflow met rechten en document structuren on de fly konden worden aangepast via Rational Rose.

  Innovatie genoeg zou ik zeggen.

  Geplaatst op 04 maart 2009 om 8:23 Permalink