Berichten met de tag ‘xM’

Exploratory Modelling toegepast

16 mei 2008

Sogyo heeft op een succesvolle manier Exploratory Modelling toegepast, ook wel geschreven als eXploratory Modeling of xM.
Exploratory Modelling is een term voor een aanpak waarmee op een speciale manier een business domein model tot stand komt. Het probleem is vaak dat een klant wel op abstractere business niveaus kan beschrijven wat hij wil, maar dat bij de vertaling naar de techniek grote problemen ontstaan die uiteindelijk leiden tot een onbevredigende of nog erger oplossing.
xM is een uitbreiding op, en een praktische toepassing van DDD. Voor ons een waardevolle aanvulling op de reeks van technieken die wij toepassen binnen projecten.
De toepassing van domeingedreven werken kan dit probleem gedeeltelijk oplossen doordat het poogt zoveel mogelijk technische aspecten buiten de discussie te houden. Toch moet het domein geïmplementeerd worden in een technische programmeertaal, en daar gaat dan toch weer vaak een groot gedeelte van de semantiek van het business domein verloren.
Enkele links naar meer informatie over xM:
Lees verder >>

Sogyo heeft op een succesvolle manier Exploratory Modelling toegepast, ook wel geschreven als eXploratory Modeling of xM.
Exploratory Modelling is een term voor een aanpak waarmee op een speciale manier een business domein model tot stand komt. Het probleem is vaak dat een klant wel op abstractere business niveaus kan beschrijven wat hij wil, maar dat bij de vertaling naar de techniek grote problemen ontstaan die uiteindelijk leiden tot een onbevredigende of nog erger oplossing.
xM is een uitbreiding op, en een praktische toepassing van DDD. Voor ons een waardevolle aanvulling op de reeks van technieken die wij toepassen binnen projecten.
De toepassing van domeingedreven werken kan dit probleem gedeeltelijk oplossen doordat het poogt zoveel mogelijk technische aspecten buiten de discussie te houden. Toch moet het domein geïmplementeerd worden in een technische programmeertaal, en daar gaat dan toch weer vaak een groot gedeelte van de semantiek van het business domein verloren.
Enkele links naar meer informatie over xM:
Lees verder >>