Falende IT Projecten: De kurk waar de EU op drijft?

Vaak beland ik in discussies met vakbroeders over het feit dat er zoveel IT projecten falen. Al snel kom je dan in de definitiekwestie van ‘wat is falen?’ en vervolgens wordt koortsachtig gezocht naar oorzaken van het falen en de oplossing hoe het falen te voorkomen. Ik zou het vandaag eens van een andere kant willen bekijken: wat zou er gebeuren als we geen van alle projecten die gedoemd zijn te falen uit zouden voeren? Gemakshalve ga ik er dus maar even vanuit dat we exact van tevoren kunnen voorspellen of een project al dan niet faalt.

Ten eerste de cijfers. Jaarlijks wordt wereldwijd 300 miljard euro uitgegeven aan IT projecten die (blijkbaar) achteraf het stempel ‘gefaald’ krijgen. Ongeveer de helft hiervan binnen Europa, en de andere helft in de VS. [bron] (Dit is overigens een heel vreemd gegeven: blijkbaar telt of de rest van de wereld niet mee, of zijn er in de rest van de wereld alleen succesvolle IT projecten. Gaat het daarom zo goed in China?) Ik beschouw als ‘europees wereldburger’ voor de rest van dit schrijven alleen de Europese situatie: we slaan alle falende projecten over en zien onze europese economie als gevolg hiervan met 150 miljard euro per jaar krimpen.

Gemakshalve neem ik als gemiddelde omzetbelasting in Europa maar even 20% als uitgangspunt: de directe verliezen voor de europese ‘schatkist’ zijn hierdoor dus al 30 miljard. Van de overige 120 miljard euro zal ongeveer 30% indirect in de schatkist vloeien als gevolg van inkomstenbelasting, dit maakt een tweede orde verlies van 40 miljard. Aangezien er over ‘netto’ inkomens van mensen ook nog vaak BTW, BPM en andere belastingen betaald worden zal er dus zeer voorzichtig geschat nog eens 20% van dit geld als derde orde verlies opgenomen kunnen worden – laten we zeggen 16 miljard.

Totaal verlies voor de Europese overheid van om en nabij de 86 miljard. Het feit wil dat in 2006 de EU begroting 106 miljard euro bedroeg [bron]. Om mijn punt even heel kort samen te vatten kunnen we de Europese Unie dus voor 80% betalen uit belastingen geheven over de omzet van mislukte IT projecten.