AOP in C# met Postsharp op de SDE

Vrijdag 14 december a.s. geven Pieter-Joost van de Sande en ondergetekende een presentatie op de Software Developer Event van SDN. We zullen ingaan op de motivatie waarom AOP technieken te gebruiken en dit illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden waaronder logging en validatie.

Voor diegenen die de presentatie bijgewoond hebben of mensen die anderszins geinteresseerd zijn in de voorbeeldcode is deze hier te downloaden. Suggesties/opmerkingen/vragen zijn uiteraard van harte welkom!