Enterprise Software Development: Confusion about Internal DSLs

Enterprise Software Development: Confusion about Internal DSLs
Bij Sogyo is er een voortdurende discussie over hoe we verbeteringen aan kunnen brengen in de manier waarop software oplossingen beter zouden kunnen aansluiten op de business. Op een bijeenkomst van de architectuurgroep heb ik een demonstratie gegeven van een aanpak zoals die door Georg Heeg is gepresenteerd op het ESUG congres, die “exploratory modelling” wordt genoemd.

Dat dynamische talen wellicht voordelen zouden kunnen bieden om domeinspecifieke talen (DSL’s) in te ontwikkelen heb ik op deze avond ook naar voren geprobeerd te brengen. Naarmate oplossingen groter en complexer worden, wat we nu zien bij verder ontwikkelde .NET platformen, worden problemen met schaalbaarheid van statische talen en omgevingen steeds zichtbaarder.
Bill Six schrijft in deze blog post een paar overdenkingen in verband met de capaciteiten van Java, Ruby, Lisp en Smalltalk om wat hij “internal dsl’s” noemt te ondersteunen.
Dit als input voor een verdere discussie binnen Sogyo, maar bij deze ook de uitnodiging om via deze blog aan deze discussie deel te nemen!