Pokeren op je werk?

Bij mijn huidige opdrachtgever loopt een pilot project waarbij Scrum wordt ingezet als ontwikkelmethode. Scrum is een “agile” ontwikkelmethode waarbij het ontwikkelproces wordt opgedeelt in korte iteraties (Scrum term: sprints). Voorafgaand aan een sprint vindt er een “Sprint planning meeting” plaats waarbij bepaald wordt welke functionaliteit in de volgende sprint opgeleverd gaat worden. Tijdens een sprint is er elke dag een kort status overleg (“the daily scrum”) welke staande wordt gehouden.

Een onderdeel van Scrum waar ik erg enthousiast over ben, is de pokerplanning. Pokerplanning is een techniek om in een Scrumproject inschattingen te maken. Deze techniek kan worden ingezet tijdens een “Sprint planning meeting”. Alle teamleden hebben een setje met poker kaarten met daarop verschillende waarden. Om een bepaalde taak in te schatten pakken alle teamleden een kaartje met hun inschatting en leggen die omgekeerd voor zich neer. Het is de bedoeling dat iedereen op hetzelfde moment zijn kaartje omdraait. Hiermee voorkom je dat de inschattingen elkaar beïnvloeden.

Indien er grote verschillen zijn tussen de inschattingen is het de bedoeling dat de teamleden aan elkaar uit leggen hoe ze tot hun inschatting zijn gekomen. Vaak blijkt dan dat men een ander beeld had van wat er onder een bepaalde taak wordt verstaan. Na een verduidelijking van de taak kan er een nieuwe pokerronde gespeeld worden waarbij de inschattingen hopelijk dichter bij elkaar komen te liggen. Of men kan besluiten om de taak op te splitsen in kleinere taken die beter in te schatten zijn.

Het meest gebruikte pokerdek bevat de waarden 0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 en 100 dagen. De tussenliggende waarden zijn met opzet weggelaten om geen vals gevoel van nauwkeurigheid aan de inschattingen mee te geven. Verder is er een kaart met een vraagteken erop. Deze geeft aan dat je echt geen idee hebt en meer uitleg wilt. En ook niet onbelangrijk, er is een kaart met een koffiebeker. Wanneer je die inzet, vind je het hoog tijd voor een kleine pauze.

Naast hopelijk betere planningen zorgt deze aanpak ook voor meer betrokkenheid van de teamleden bij de resultaten van het project. Dus ik schat zo in, nog even en elk bedrijf heeft een ‘pokertafel’ 🙂