Domein modelleren is niet moeilijk

Er wordt vaak erg ingewikkeld gedaan over domein modelleren. Het is echter minder moeilijk dan het lijkt. De belangrijkste fouten die ik vaak tegen kom zijn modelleren op basis van informatie en modelleren op basis van diep nadenken. Goed domein modelleren gebeurt echter op basis van gedrag en op basis van relevante observaties.

Domein modelleren op basis van informatie maakt modelleren lastig. Er is namelijk een oneindige hoeveelheid informatie. De Modelleur moet alle relevante informatie boven tafel krijgen. Dit kost veel tijd, moeite en inzicht. Het is meestal ook niet de essentie van de software. De essentie is het oplossen van het probleem. Een probleem oplossen is een gedrag.

Diep nadenken is een gevolg van onzekerheid. Op het moment dat het gedrag onbekend is moet er diep nagedacht worden over alle mogelijke informatie die eventueel nodig zou kunnen zijn. Compleetheid van het model wordt de meest belangrijke eigenschap. De diepte van de werkelijkheid is echter oneindig. Het is daarom belangrijk te modelleren op zichtbaarheid.

Bekijk eens een een voertuig reparatie werkplaats als voorbeeld. Er zijn auto’s en ze worden gerepareerd. Het gedrag is de reparatie van auto’s en we observeren reparaties en auto’s. Het model hiervoor zou dus worden: ‘auto repareer‘. Dat is alles. Meer is er voor ons model niet nodig. Domein modelleren wordt heel eenvoudig als je modelleert op gedrag en zichtbaarheid.