Implementeren is modelleren

Net als het schrijven van de code vind modelleren plaats over de gehele duur van het project. In een eerder artikel werden twee regels beschreven die een model erg eenvoudig hielden. Dit gaf een hoop ruimte die tijdens de implementatie ingevuld moet worden. Dat is echter niet erg want goed implementeren is een vorm van modelleren.

In het voorbeeld van de auto reparatie werkplaats is het initiele model erg eenvoudig. Het enige dat we daadwerkelijk weergeven is het gewenste gedrag. Weergeven houdt hier in dat we het benoemen. Een uitwerking over hoe het gedrag tot stand komt wordt beschouwd als een detail. Dit detail wordt pas uitgewerkt in een verdiepings slag die we implementatie noemen.

Een monteur zou een reparatie misschien op de volgende manier omschrijven: “Nou, ja. Je weet wel. Je kijkt wat er mankeert en dan, euh,  fix je dat“. Voor een expert is het vaak moeilijk om de daadwerkelijke processen onder woorden te brengen. De traditionele methode voor de modelleur is doorvragen totdat het volstrekt helder is. Als we echter modelleren op zichtbaarheid gebruiken we deze uitspraak als model voor het gedrag.

repareer

self mankement repareer.

De methode repareer is geschreven om het interne model van de monteur te volgen. We weten niet waar mankement vandaan komt of wat repareren van een mankement inhoud, maar het is voor iedereen duidelijk wat deze methode doet. De volgende stap in het implementeren is nu het modelleren en implementeren van mankement.

Op deze manier worden de twee processen verwoven en vindt er een iteratieve verdieping van het model plaats. Het initiele model is zo eenvoudig mogelijk en langzaam wordt nieuwe complexiteit gemodelleerd achter de encapsulatie van het gedrag van de vorige stap. Elke stap modelleerd weer op gedrag en zichtbaarheid.