David vs. Goliath

In deze post geef ik mijn antwoord op de vraag waar de innovatie plaatsvindt: in grote of juist in kleine (ict-) bedrijven? Een alles-of-niets antwoord lijkt me niet haalbaar, want we kennen allemaal wel voorbeelden van zowel grote als kleine innovatieve bedrijven. Maar het is volgens mij toch wel interessant, want er is wel onderscheid te maken.

Eerst nog even de aanleiding voor deze vraag. In de nabespreking van een gastcollege door mijn collega André Boonzaaijer, werd ik aangesproken door een student. Tijdens het gesprek merkte ik dat hij het idee heeft dat innovatie vooral bij grotere ict-bedrijven plaatsvindt. Ik probeerde hem duidelijk te maken dat kleinere bedrijven volgens mij over het algemeen innovatiever zijn. Of Sogyo in de klasse klein of groot valt, hebben we het niet over gehad, maar vergelijken met de Logica’s, Capgemini’s, etc. van deze wereld zijn we natuurlijk een maatje kleiner.

Vervolgens nog een korte definitie kwestie, wat bedoel ik met groot en klein? Dan bedoel ik primair groot in het aantal medewerkers. Uitzonderingen daargelaten, betekent dit meestal ook dat een bepaalde omzet gehaald moet worden, reeds een bepaalde levensduur bereikt is en er een bepaalde hoeveelheid overhead ontstaan is in de vorm van managementlagen en indeling in afdelingen en business units. Ik zou een bedrijf groot noemen als het meer dan 150 werknemers heeft. Daarboven kent men elkaar vaak niet allemaal meer en begint anonimiteit toe te nemen.

Ok, to the point. Wat zijn volgens mij de argumenten die spreken voor de innovativiteit van..

.. grote ict  bedrijven?

 • Er is vaak meer budget beschikbaar, zodat de nieuwste technologieën gekocht kunnen worden.
 • Er is vaak meer mankracht beschikbaar, zodat innovaties die veel werkuren kosten eenvoudiger en sneller uitgevoerd kunnen worden.
 • De kans dat iemand beschikbaar is met de kennis die noodzakelijk is voor een bepaalde innovatie, is daarmee groter.
 • Er is vaak meer ruimte voor specialisatie, zodat als het goed is een deel van de medewerkers op hun specialisme aan de rand van wat mogelijk is staan.

.. kleinere ict bedrijven?

 • Er ontstaat eerder een eigen sfeer, trots en karakter. Een eigen stijl zorgt voor een eigen, mogelijk nieuwe aanpak.
 • Kleinere bedrijven trekken vaker betrokken en bevlogen personeel. Het is makkelijker om enthousiast te worden van een bedrijf met een bepaalde uitstraling. Enthousiast personeel gaat door als ze een kans zien, ook na vijven.
 • Bovendien zijn medewerkers die bij een klein bedrijf beginnen niet bang voor het risico om met een relatief onbekend bedrijf aan de slag te gaan. (is overigens een schijnrisico). Risico kunnen nemen is een goede eigenschap om innovatief te kunnen zijn.
 • Medewerkers in kleinere bedrijven krijgen meer verschillende taken, omdat de taakverdeling nog niet zo ver doorgevoerd kan worden. Dit biedt mogelijkheden voor kruisbestuiving tussen vakgebieden en voor het innoveren over de gehele ontwikkelketen.
 • Snelle beslissingen. De nieuwste technologieën kunnen gebruikt worden. In productie zelfs.
 • Voor veel innovaties worden juist nieuwe bedrijven opgezet. Omdat de oprichter het idee heeft en zelf wil ontwikkelen en wil zien uitgroeien.
 • De typische klant is ook kleiner en heeft kleinere opdrachten. Daardoor zijn er mogelijk ook vaker projecten uit te voeren waarbij schaalbaarheid en robuustheid minder prioriteit hebben. Dit maakt de introductie van nieuwe technologiën eenvoudiger.

Conclusie
Flauw, maar toch wel waar: zowel grote als kleinere ict bedrijven kunnen natuurlijk innovatief zijn. Ik denk dat kleinere bedrijven wat meer de karakteristieken hebben voor innovaties in de productontwikkeling en grotere bedrijven wat meer de karakteristieken voor innovaties in de onderliggende technologiën. Wat denken de lezers ervan? En heeft dit ook nog meegespeeld bij je keuze voor je huidige werkgever?