Effe snel: hoe reset je het postgres user password in Postgres 8.x

Je kent het wel, je moet even snel inloggen maar je hebt het wachtwoord niet.

In het geval van Postgres 8.x kun je onder Linux je even voordoen als de user die de service draait met het ‘su’ commando. Zie ook bijvoorbeeld hier.

Vandaag moest ik dit alleen even doen onder Windows. Vereiste is wel dat je al admin-rechten hebt. Dit is wat ik heb gedaan:

Open “C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\data\pg_hba.conf ” en wijzig de volgende regel (of soortgelijk):

# IPv4 local connections:
host  all all 127.0.0.1/32 md5

in:

# IPv4 local connections:
host  all all 127.0.0.1/32 trust

Herstart nu de postgres service (Start >> All Programs >> PostgreSQL… >> Restart Server) of via het services control panel.

Wanneer je het PostgreSQL service account wachtwoord niet (meer) weet: Start >> Control Panel >> User Accounts >> User Accounts >> tab “Advanced” >> button “Advanced” >> mapje “Users” >> ziedaar de user postgres.

Rechtsklik >> Set Password >> Proceed >> Voer het nieuwe wachtwoord in (2x), en schrijf het op. Meestal gebruik ik iets als “P0stgr3s”.

Open een console (Start >> Run >> cmd.exe) en voer dit commando in:

C:\>runas /user:postgres
"c:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\psql.exe"
Enter the password for postgres:
Attempting to start ...

In de console die nu opent toets je:

postgres=# alter user postgres with password 'P0stgr3s';

Wijzig het “C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\data\pg_hba.conf ” file weer terug (dus trust ==> md5), save, herstart de service (zoals boven).

Als het goed is kun je nu inloggen met PgAdmin met het nieuwe wachtwoord.