Presentatie ICTDelta2010

Mijn presentatie over F# binnen de sessie: ‘Het nieuwe programmeren’, gehouden op 18 maart 2010 tijdens het ICTDelta2010 festival.

Presentatie

View more presentations from Andries Nieuwenhuize.
Samenvatting:
Met name de multi-core ontwikkeling in de hardwaresector stelt nieuwe eisen aan programma’s en daarmee ook aan de programmeur. Een ‘responsive’ programma is vandaag de dag vooral te bereiken door de executie ervan te verdelen over meerdere threads en verschillende calls op een asynchrone manier te laten verlopen. Wie dit wil realiseren in ‘standaard’ talen als Java en C# stuit onmiskenbaar op problemen die lastig te overwinnen zijn. De ontwikkelingen zijn nieuw en ondersteuning van de genoemde talen voor parallel en asynchroon programmeren mag dan wel aanwezig zijn, maar is nog zeker niet optimaal. Microsoft heeft deze problemen voorzien en hier op ingespeeld door het .NET framework te verrijken met een functionele taal: F#. Functionele talen hebben als voordeel dat ze ‘immutable’ zijn, en daarmee problemen voorkomen als ’race-conditions’ waarbij de status van het programma corrupt raakt doordat de gelijktijdige uitvoering van meerdere threads tot onverwachte resultaten kan leiden. Daarnaast is het in F# gewoon heerlijk om asynchroon en parallel te programmeren. Met enkele eenvoudige aanpassingen kan dezelfde synchrone expressie worden omgezet naar een asynchrone expressie en evt. ook parallel worden uitgevoerd. F# is echter geen ‘golden hammer’ waarbij we deze nieuwe problemen makkelijk plat kunnen slaan. Het is een krachtige tool waarbij de effectiviteit wordt bepaald door de vaardigheden van de programmeur die deze tool hanteert.