Silver Smalltalk

Peter Fisk is goed bezig.

Mensen die mij kennen weten dat ik mijn enthousiasme over Smalltalk niet onder stoelen of banken steek. Er zijn van Smalltalk een aantal dialecten, waarvan de meesten zich kenmerken door een grote of soms zelfs volledige platform onafhankelijkheid. Zo is een dialect genaamd Squeak in staat om rechtstreeks op de hardware te draaien.
Smalltalk is altijd een omgeving geweest waarin vernieuwingen voor het eerst ontstaan. De redenen daarvoor zijn meervoudig. Ten eerste is de taal extreem simpel. Maar belangrijker nog: het is een dynamische taal die meerdere paradigma’s in zich verenigt: functioneel, object georiënteerd, met de krachtigste reflectie mogelijkheden van alle programmeertalen die ik ken.

Ook Smalltalk zelf wordt telkens weer opnieuw uitgevonden. Een recente loot aan deze tak is Silver Smalltalk, een project van Peter Fisk. Vijf jaar geleden was Peter al begonnen met een Smalltalk variant genaamd VistaSmalltalk, dat een soort scripting omgeving moest zijn voor webapplicaties onder Microsoft .Net met XAML.
De interesse voor dit project was groeiende toen Peter plotseling verdween en enkele jaren onvindbaar was. Blijkbaar heeft hij deze jaren nuttig besteed aan het uitdenken van een nieuwe variant die deze keer onder de naam Silver Smalltalk of SST wordt uitgebracht.

Silver Smalltalk is begonnen als een desktop ontwikkelomgeving voor Silverlight en WPF, maar Peter is ook bezig met versies voor:

  • Win32 desktop (Windows XP)
  • JavaScript
  • Java
  • ActionScript3 (Flash & Adobe AIR)

Peters aanpak kenmerkt zich door gebruik te maken van een soort meta definitie van de Smalltalk interpreter, waarbij hij de VM genereert in de platform specifieke runtime (i.e. Java, Silverlight, etc.). Traditioneel heeft Smalltalk zijn eigen custom VM, waardoor je altijd een minder optimale koppeling met en benutting van het platform waarop je draait hebt (tenminste bij de platform onafhankelijke Smalltalk varianten!). Dit is niet het geval met Silver Smalltalk. Hier kun je gebruik maken van alle mogelijkheden die het onderliggende platform biedt.

Een ander probleem met traditionele Smalltalk’s is het verdienmodel. De commerciële Smalltalk’s die er momenteel zijn worstelen hier echt mee. Hun licentie inkomsten staan voortdurend onder druk, wat vaak noodzakelijke vernieuwing in de weg staat. Peter heeft er voor gekozen zijn ontwikkelingomgeving in de Cloud te draaien, en daar een licentie op aan te bieden voor een schappelijk jaarlijks bedrag. Of dit gaat werken moet zich nog bewijzen maar ik vind het een erg interessante benadering.
Het is een erg dynamisch project. Bijna dagelijks publiceert Peter nieuwe blog artikelen waarin hij weer nieuwe functionaliteit meldt.