Pragmatisch debuggen met Debug It!

Introductie
Debug It! (DI) komt van de wellicht bekende “Pragmatic Bookshelf” (PB). Voor sommigen zegt dit al genoeg en hoeven niet verder te lezen. De PB is namelijk opgericht door de schrijvers van het populaire boek “The Pragmatic Programmer” (PP) en bestaat in de vorm van een website. De PB bevat allerlei (pragmatische) boeken die in dezelfde stijl als de PP zijn geschreven. Zo ook DI.

Doel
Het doel van schrijver Paul Butcher met DI is zijn eigen kennis en ervaring op het gebied van debuggen over te brengen, zodat de lezer in het vervolg pragmatisch zal debuggen. Zijn beweegredenen hiervoor zijn geweest dat naar zijn mening te vaak in bug-fix valkuilen wordt gestapt en dat er te weinig goede boeken over debugging in omloop zijn.

Inhoud
Het grootste gedeelte van het boek gaat over het debug-proces zelf: reproductie, diagnosticering, oplossen en reflectie. Verder wordt ingegaan op hulpmiddelen die men kan gebruiken om het debug-proces te vergemakkelijken: hoe ziet het ideale bugrapport eruit, gebruik unit testing, source control enzovoort.
De inhoud van het boek is niet technisch. We worden bewust gemaakt van het debug proces met zijn valkuilen en hoe onze menselijke eigenschappen/zwaktes zich daarbij manifesteren. Hoe verleidelijk is het immers om snel iets aan bestaande code toe te voegen om een bug op te lossen, terwijl we daarmee code dupliceren en/of het oorspronkelijke ontwerp verzwakken. Paul Butcher geeft ons enkele handvatten om deze valkuilen te voorkomen.
Tot slot wordt aan het eind van elk hoofdstuk een korte samenvatting van best practices gegeven. Het boek hoeft daarom maar één keer gelezen te worden. Daarna kunnen eventueel de samenvattingen van de hoofdstukken doorgenomen worden ter herhaling.

Schrijfstijl
Het boek is luchtig geschreven net als PP; er kunnen korte stukken uit gelezen worden. Veel uitleg wordt versterkt met leuke anekdotes geboren uit eigen ervaring. Net als PP bevat het boek een komische noot. Ooit gehoord bijvoorbeeld van een heisenbug? Of wat de schrijver bedoelt met een prima donna? Erg leuk en prettig om te lezen.

Tot slot
Het boek is geschikt voor iedere software ontwikkelaar van junior tot senior en onafhankelijk van voorkennis. DI geeft debuggen structuur en zet eenieder met beide benen op de grond, zodat we voortaan beter en bewuster debuggen. Een must-read!