Vrijdagmiddag presentatie: space-base architecture

Een typische vrijdagmiddag bij Sogyo start met een presentatie of discussie over een onderwerp waar we in de praktijk mee bezig zijn. De onderwerpen lopen erg uit een. Van TDD, BDD, Continuous Delivery, functioneel programmeren tot aan do’s en don’ts binnen agile werken.

Afgelopen vrijdagmiddag heeft onze collega Pedro Rodrigues een presentatie gegeven over space-base architecture. Een presentatie die hij ook op de ASAS 2013 heeft mogen verzorgen. Hij deelt zijn ervaringen. Zowel door ze te presenteren als in de praktijk te brengen. Leuk, inspirerend en heel zinvol, zie hier…..