DevOps: van taak georiënteerd naar eindverantwoorlijkheid

De DevOps werkwijze begint langzaam maar zeker meer aandacht te krijgen. Gelukkig wordt er niet alleen over gesproken. Een van onze klanten heeft zelfs besloten op grote schaal de werkwijze door te voeren. Al weer ruim een jaar geleden is men begonnen om DevOps teams te vormen voor de internet- en mobiele applicatie ontwikkeling. Afgelopen voorjaar is de werkwijze in meerdere afdelingen doorgevoerd.

Het krachtige wat men gedaan heeft, is ook de lijn organisatie in te richten naar het DevOps-model. Dat wil zeggen dat DevOps-teams onder een lijnmanager hangen. Daarbij heeft de directie de lijnmanagers de opdracht gegeven om vooral faciliterend te werken: ze moeten de context creëren waarin de DevOps-teams het beste kunnen opereren.

Dit vind ik zelf een van de mooiste dingen aan het DevOps werken: teams de verantwoordelijkheid geven over een set aan functionaliteiten of applicaties en ze vervolgens op alle manieren faciliteren om dit te bereiken.

Om de essentie hiervan te begrijpen is  de Golden Circle van Simon Sinek erg interessant.

Vanuit de Golden Circle kijkt Simon Sinek naar organisaties. Veel organisaties weten goed wat ze doen of verkopen. Daar gaat het over de producten of diensten die ze leveren. Waar veel organisaties geen beeld bij hebben is waarom ze dat doen: ja voor de hand liggend is om geld te verdienen, maar dat is voor veel organisaties niet de echte Waarom!

Waarom doe je wat je doet, wat drijft, waarom sta je ‘s morgens op uit bed. En hoe doe je dit dan. De optelsom hiervan vertaalt zich in wat je doet.

Het denken vanuit de Why gaat veel meer over de essentie van een organisatie. Voor onze eigen organisatie geldt dat het ontwikkelen van IT talent centraal staat. Dat is waar wij voor staan en wat ons drijft. In onze situatie is de How, het investeren in IT vakmanschap. We zorgen er voor dat we niet alleen programmeertalen leren, maar juist ook naar de concepten er achter kijken. Dat we principes als agile ontwikkelen in de praktijk brengen en daarbinnen continue blijven leren.

Wanneer we nu weer kijken naar DevOps dan geven we het team de verantwoordelijk over een set van functionaliteiten of applicaties. Daarbij moet je zover willen gaan dat het team zichzelf met het waarom daarvan bezig gaat houden. Zodat het team continue met de verbetering, vervolmaking ervan bezig kan zijn. Hiermee maak  je de weg vrij om de volle potentie aan vakmanschap die in een team aanwezig is in te zetten. De product owner (business) is dan ook direct aangehaakt. Samen zorgen ze voor een nog beter eindresultaat.

Daarmee zetten we veel traditionele werkwijze van business en IT-alignment en taak georienteerd werken op zij. Natuurlijk blijven taken als het maken van een ontwerp, vastleggen van requirements, uitvoeren van tests, etc, belangrijk. Het belangrijkste is dat we onszelf niet meer organiseren naar de taken. De focus ligt op het te bereiken doel. Het DevOps team als geheel moet dat doel realiseren.

Een developer kan (moet) dan ook taken uitvoeren die voorheen bij operations lagen en vise versa. Dat zorgt er voor dat de kwaliteit van de software verhoogd wordt. Een software developer die uit bed gebeld wordt, omdat de software niet functioneert als verwacht, denkt de volgende keer beter na over de exploitatie van zijn code.

Aan de operations-zijde is ook iets heel moois gaande. Daar zien we dat de activiteiten steeds verder geautomatiseerd worden. Een operations engineer heeft geen “root-rechten” op productie. Hij zorgt ervoor dat alle acties die uitgevoerd moeten worden, om bijvoorbeeld een release op productie te zetten, ge-script worden. Daarmee kan de deploy op een acceptatie-omgeving eerst getest worden. Werkt het script, dan kunnen we met grote zekerheid zeggen dat de gang naar productie goed gaat verlopen.

De DevOps werkwijze moeten we dus niet alleen willen toepassen om ontwikkelaars en beheerders (Developers en Operations) dichter bij elkaar te brengen. Juist om de teams te faciliteren zodat zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de software.

Ik denk dan ook dat DevOps voor ons vak weer een mini revolutie zal zijn. We komen weer dichter bij de essentie waarom we ons vak uitvoeren. Het feit dat er nu al bij grote, bestaande organisaties volgens DevOps wordt gewerkt, laat zien dat het niet alleen iets voor de snelle startups of Googles van deze wereld is.

Kan niet wachten om het breder toe te passen.