RESTFul Webservices – Intro

Vast wel eens gehoord van REST, een van de meer actuele buzzwords in ons vakgebied. Tot voor een week geleden had ik wel een beetje een idee van wat het inhield, maar dat was meer een beetje (klok && !klepel). Bij de collega’s van InfoSupport was afgelopen week een NLJug University over RESTFul webservices. Prima […]

Lees meer >>

Gastcollege ‘Modern Software Engineering’

Vrijdag 16 mei 2008 heb ik een gastcollege ‘Modern Software Engineering’ verzorgd op de Hogeschool Rotterdam. In het college ben ik ingegaan op de verschillende onderdelen van een moderne ontwikkelstraat, veel voorkomende architecturen en hoe je verschillende technologieen in deze architectuurmodellen moet plaatsen. Bij deze de slides. Moderne Software Engineering from guestf2fc08

Lees meer >>

RSS FeedReader demo

Voor onze Sogyo masterclass heb ik vanavond een demo gegeven van een RSS Reader applicatie die op een domeingedreven manier is opgezet. Uiteraard zal ik ooit nog wel eens wat dieper ingaan op de code, maar nu even op verzoek een downloadbare versie voor de liefhebber: simplerss.zip

Lees meer >>

Collecties aanpassen in een foreach-loop

In deze blog focussen we op de mogelijkheden om een foreach-constructie te gebruiken om een collectie aan te passen. Het voordeel van een foreach-constructie is dat we niet eerst de grootte van de collectie hoeven op te vragen om door alle elementen heen te gaan en dat we direct een element aangeleverd krijgen waar we […]

Lees meer >>

SDE Maart 2008 (Solarsystem): Democode

Vrijdag hebben Pieter-Joost van de Sande en ik een presentatie gehouden op het Software Developer Event. We hebben hier de bouw volgens een domeingedreven stijl van een applicatie besproken, met daarbij hoofdzakelijk de focus op nieuwe C# 3.0 features. De slides en democode zijn hieronder te vinden. [slideshare id=328659&doc=ddp-cs30-solar-system-1206945343965060-5&w=425] sogyosolarsystemsimulation.zip

Lees meer >>

Presentatie Microsoft XNA

De afgelopen tijd heeft Pieter Joost van de Sande op verschillende events presentaties over Microsoft’s XNA gegeven. Hieronder is de presentatie te vinden die tijdens deze sessies getoond is. [slideshare id=289885&doc=xna-presentation-wii-1204534528412842-3] Een volgende sheet van de presentatie is te bekijken door aan de rechterkant van de pagina te klikken. Een vorige sheet krijg je door […]

Lees meer >>

Ontwikkelstraat voor .NET; inleiding

In een serie artikelen zal ik, samen met gastschrijvers, de opzet van een ontwikkelstraat voor .NET software behandelen. Het afgelopen jaar ben ik namelijk driemaal betrokken geweest bij het opzetten van deze voorzieningen. Voor het artikel zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van open source tools die voor iedereen toegankelijk zijn. Enkele onderwerpen die aan bod gaan komen zijn het opzetten van het versiebeheer, de buildserver met buildscripts en de integratie met unittesting. In dit eerste artikel volgt een korte samenvatting over het waarom en de eerste stappen.

Lees meer >>

DDD Voorbeeld: Zonnestelsel simulatie

Ik ben in de vrije uurtjes bezig geweest met het uitwerken van een voorbeeldapplicatie om een domein gedreven stijl te illustreren. De case die ik zal uitwerken in deze post is een applicatie om zonnestelsels te simuleren. Het doel is om een systeem met een centrale ster en een instelbaar aantal omringende (random geplaatste) planeten […]

Lees meer >>