Ontwikkelen in Onzekerheid

Als iedereen het erover eens lijkt te zijn dat een opdrachtgever de requirements moet vaststellen, en de leverancier conform de requirements moet ontwikkelen, dan begin ik nattigheid te voelen. Op de beurs zouden ze me waarschijnlijk een contrarian noemen – iemand die altijd tegen de heersende opinie ingaat. Dat kan je overigens een hoop geld […]

Lees meer >>

Exploratory Modelling toegepast

Sogyo heeft op een succesvolle manier Exploratory Modelling toegepast, ook wel geschreven als eXploratory Modeling of xM. Exploratory Modelling is een term voor een aanpak waarmee op een speciale manier een business domein model tot stand komt. Het probleem is vaak dat een klant wel op abstractere business niveaus kan beschrijven wat hij wil, maar […]

Lees meer >>

Ontwikkelculturen

Ik was op J-Spring bij een interessante presentatie van Marc Evers over verschillende ontwikkelculturen binnen bedrijven. Culturele patronen kunnen je helpen om organisaties beter in kaart te brengen. De manier waarop er wordt ontwikkeld in een bedrijf is een samenspel tussen management, ontwikkelaars en de klant. Marc Evers beschrijft een model van zes ontwikkelculturen waar […]

Lees meer >>

Pokeren op je werk?

Bij mijn huidige opdrachtgever loopt een pilot project waarbij Scrum wordt ingezet als ontwikkelmethode. Scrum is een “agile” ontwikkelmethode waarbij het ontwikkelproces wordt opgedeelt in korte iteraties (Scrum term: sprints). Voorafgaand aan een sprint vindt er een “Sprint planning meeting” plaats waarbij bepaald wordt welke functionaliteit in de volgende sprint opgeleverd gaat worden. Tijdens een […]

Lees meer >>

Specificeren versus verifiëren

Unittesten is iets wat we inmiddels allemaal kennen. In een methode als Test Driven Development hebben we zelfs het doel om eerst de testen te specificeren en daarna de code (het gedrag) te implementeren. Dat klinkt goed en werkt ook goed als de applicatie architectuur het ondersteund. Dat we binnen Sogyo volgens een domein gedreven […]

Lees meer >>

Falende IT Projecten: De kurk waar de EU op drijft?

Vaak beland ik in discussies met vakbroeders over het feit dat er zoveel IT projecten falen. Al snel kom je dan in de definitiekwestie van ‘wat is falen?’ en vervolgens wordt koortsachtig gezocht naar oorzaken van het falen en de oplossing hoe het falen te voorkomen. Ik zou het vandaag eens van een andere kant […]

Lees meer >>