Papers we love: In Search of an Understandable Consensus Algorithm

Momenteel zijn gedistribueerde systemen een hot topic. We zien steeds vaker dat dezelfde functionaliteit van applicaties over meerdere machines wordt opgedeeld. Het buzzword “horizontal schaling” gaat hier bijvoorbeeld over. Dit schalen over meerdere machines is relatief eenvoudig wanneer je niet over (gedeelde) state na hoeft te denken. Wanneer een applicatie, laten we hem foo noemen, alleen maar […]

Lees meer >>

Papers we love: Why Functional Programming Matters

Functioneel programmeren: het is een terugkerend fenomeen met een fanatieke groep aanhangers. Maar waarom zijn ze altijd zo enthousiast? Wat drijft de aanhangers van dit paradigma al sinds de opkomst hiervan? Met het aandragen van deze paper probeer ik hier een klein beetje licht op te werpen. De paper heet Why Functional Programming Matters en komt uit […]

Lees meer >>

Papers we love: pull-based software development

De paper van deze maand is weer een jonge paper — gepubliceerd in 2013 — en is afkomstig van SERG te Delft. Hij heet “An Exploratory Study of the Pull-based Software Development Model“. Centraal staat de manier van samenwerken die mogelijk gemaakt is door decentrale versie-beheersystemen zoals Git: pull-based development. Dit model, vaak gefacilliteerd door producten […]

Lees meer >>

Papers we love: statische analyses op code uitvoeren

De paper die ik deze maand in het zonnetje wil zitten is er een uit het jaar 2000. Hij heet “Checking system rules using system-specific, programmer-written compiler extensions” en is te downloaden . Dit paper beschrijft een systeem om eenvoudig en efficiënt statische analyses uit te kunnen voeren van een stuk software. De auteurs stellen […]

Lees meer >>

Papers we love: Test coverage

Test coverage: meer dekking levert geen beter test suite op? De paper die ik deze mand uit wil lichten is een recente uit 2014. Hij heet ‘Coverage is not strongly correlated with test suite effectiveness‘ [1] en is ook weer vrij beschikbaar. De paper doet, zoals de titel doet vermoeden, een vrij harde claim over […]

Lees meer >>

Papers we love

Binnen Sogyo hebben we de traditie dat we maandelijks een nieuwsbrief rondsturen. De nieuwsbrief gaat veel over interne feitjes, echter sinds februari 2015 verzorgd Kevin van der Vlist het topic: papers we love. Hij deelt met ons papers die interessant zijn om te lezen en ons kunnen inspireren. De topic is uitgegroeid tot een mooie verzameling […]

Lees meer >>

EventStorming: zeker geen hype!

Dat een agile denkwijze belangrijk is weten we allemaal. Vanuit software ontwikkeling zijn we hier nu al tientallen jaren mee bezig. We zoeken manieren om IT en het businessdomein dichter bij elkaar te brengen. Een mooi bewijs zien we in dagelijkse praktijk, waarin een van Nederlands grootste financiële dienstverleners zichzelf transformeert naar een bedrijf waar […]

Lees meer >>

Typescript

TypeScript is Microsofts oplossing om grote JavaScript applicaties op een beheerbare manier te kunnen ontwikkelen. In dit stuk gaan we ontdekken wat dit inhoud. Als eerst gaan in op de vraag wat TypeScript precies is en wat de ideeën er achter zijn. Vervolgens gaan we stap voor stap, vanuit JavaScript, in op het gebruik van […]

Lees meer >>

Evolutie van programmeertalen

Afgelopen week heeft Ralf Wolter het seminar: evolutie van programmeertalen verzorgd. Het onderwerp: In 2007 hebben we gekeken naar de evolutie van programmeertalen. We speculeerden over het mogelijk mainstream worden van functionele talen en de gevolgen die dit had voor het ontwikkelen van software en de verwachte kennis die een ontwikkelaar moet hebben. Zeven jaar […]

Lees meer >>

Infrastructure as code met Vagrant

DevOps en ‘infrastructure as code’ Er is een nog steeds groeiende aandacht voor de DevOps werkwijze. De essentie van DevOps ligt in hoe je een organisatie qua processen en cultuur inricht om de development en operations activiteiten goed met elkaar te laten samenwerken. Dit met als hoger doel om op een flexibele en robuuste manier […]

Lees meer >>