Authenticatie in Apache met PostgreSQL

Een beveiligde verbinding alleen is niet genoeg om ongenode bezoekers de toegang te ontzeggen. Daarvoor moet er ook een authenticatiesysteem opgezet worden. Hiervoor zijn vele mogelijkheden in Apache 2: basic of digest htaccess files mod-auth-dbd mod-auth-mysql mod-auth-pgsql mod-auth-pam mod-auth-ldap … De eerste optie maakt het beheer wat lastig met diverse files op verschillende plekken en […]

Lees meer >>

De indiaan: Apache

Apache is al jaren de standaard als het om webservers gaat. Hoewel er de laatste tijd andere servers aan die heerschappij knagen, ondersteunt vrijwel geen van allen de onderdelen die in latere gebruikt worden (SVN via WebDAV, Auth via een database). De reden om te kiezen voor Apache 2 in plaats van de nog veel […]

Lees meer >>

De basis: Debian 4.0 (Etch)

Als OS voor de project server heb ik gekozen voor Linux en wel Debian Etch. Waarom? Twee redenen daarvoor. Allereerst de beperking die de beschikbare hardware oplegde: een Mac Mini G4. Daar zit een PowerPC in en dat schakelt al een aantal OS-en uit. Daarnaast ben ik al bijna 10 jaar bekend met Linux als […]

Lees meer >>

Debian + Netbeans Virtual Machine

Om op een snelle manier een ontwikkelomgeving in te richten zonder je werkstation direct te vervuilen met allerlei niet direct noodzakelijke pakketten is het meer en meer gebruikelijk om applicaties te ‘verpakken’ in een virtuele machine. Een bijkomend voordeel hierbij is dat bepaalde (ingewikkelde) installaties gemakkelijk gedistribueerd kunnen worden. Maar hoe pak je dat nou […]

Lees meer >>

Java project server

Al een tijdje ben ik bezig met het opzetten een java svn/trac/continuous integration server, kortom een project server. Met de feestdagen had ik een paar dagen vrij en heb ik m’n mac mini (G4) uit de kast gehaald en ben aan de slag gegaan. Hierbij een samenvatting voor wie ook iets dergelijk wil ondernemen. Het […]

Lees meer >>

Leeswijzer van Alan Kay

Er zijn zoveel boeken die de moeite waard zijn om te lezen! Hier vind je een lijst van boeken die door Alan Kay is samengesteld voor studenten die meer willen begrijpen van de ideeën achter Squeak: http://www.squeakland.org/sqmedia/books/book_list.html

Lees meer >>

AOP in C# met Postsharp op de SDE

Vrijdag 14 december a.s. geven Pieter-Joost van de Sande en ondergetekende een presentatie op de Software Developer Event van SDN. We zullen ingaan op de motivatie waarom AOP technieken te gebruiken en dit illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden waaronder logging en validatie. Voor diegenen die de presentatie bijgewoond hebben of mensen die […]

Lees meer >>

Extension methods in C# 3.0

Een zeer mooie nieuwe feature van C# 3.0 stelt je in staat methoden toe te voegen aan bestaande classes. Zo kan je bijvoorbeeld de String, Int en DateTime classes uibreiden. In combinatie met de nieuwe manier van method passing in de vorm van Func<T> stelt je dit mooie dingen in staat. Stel, ik wil de […]

Lees meer >>