De eigenschappen van properties

Een tijdje geleden had ik een discussie met een collega. deze collega had kritiek ontvangen op zijn code vanwege de binding van data van een object via properties aan een formulier. Dit doorbrak encapsulatie en was geen goede object oriented techniek luidde de kritiek. Vrijwel elke user interface bied slechts mogelijkheden om te binden op […]

Lees meer >>

Modelgedreven ontwikkelstraat in .NET (7): Objectbrowser

Deze post ga ik wat dieper in op user interface logica, in dit geval een typisch Windows Forms geval; browsertjes / gridjes met objecten. Vaak wordt in de Dotnet wereld databinding gebruikt om lijsten van objecten in grids te tonen. Dat werkt prima, als je tot een paar duizend items in je lijst hebt zelfs uitstekend. In echte […]

Lees meer >>

Modelgedreven ontwikkelstraat in .NET (6): UI Componenten

Nu ik de onderste lagen of componenten van mijn voorbeeldapplicatie heb gedefinieerd en gegenereerd in mijn eerdere posts in deze serie wil ik nu wat aandacht schenken aan veel voorkomende patronen in user interfaces. In veel applicaties zien we patronen die in meerdere componenten terugkomen. Zo zien we businessobjecten vaak op de een of andere […]

Lees meer >>

Modelgedreven ontwikkelstraat in .NET (5): Data Adapter

Eerder schreef ik over verschillende aspecten voor het samenstellen van implementaties van domeinobjecten op basis van een UML model. Vervolgens heb ik gedemonstreerd hoe je op basis van ditzelfde model een database schema kan genereren dat hierbij aansluit. Ik zal in deze post ingaan op de ‘tussenlaag’; hoe lepel ik mijn objecten uit een database […]

Lees meer >>

Modelgedreven ontwikkelstraat in .NET (4): Data

Tot nu toe heb ik in deze serie postings laten zien hoe je verschillende aspecten van je model kunt omzetten in code die vaak aangeduid wordt met ‘domain classes’. In gangbare ontwikkelstructuren vindt je deze classes terug in een eigen component of laag die aangeduid wordt met ‘domain layer’ of iets dergelijks. De verschillende thema’s die […]

Lees meer >>

Business-To-Code

Software engineering is een vakgebied dat zich in mijn optiek hoofdzakelijk bezighoudt met het vertalen van businessvragen naar executeerbare code. Met businessvragen bedoel ik in deze context een bepaalde set aan problemen of functionaliteiten die – in natuurlijke taal gedefinieerd – tezamen een automatiseringsvraag representeren van een organisatie. Droog gezegd zijn we dus vaak gesproken […]

Lees meer >>

Exploratory Modelling toegepast

Sogyo heeft op een succesvolle manier Exploratory Modelling toegepast, ook wel geschreven als eXploratory Modeling of xM. Exploratory Modelling is een term voor een aanpak waarmee op een speciale manier een business domein model tot stand komt. Het probleem is vaak dat een klant wel op abstractere business niveaus kan beschrijven wat hij wil, maar […]

Lees meer >>