Modelgedreven ontwikkelstraat in .NET (7): Objectbrowser

Deze post ga ik wat dieper in op user interface logica, in dit geval een typisch Windows Forms geval; browsertjes / gridjes met objecten. Vaak wordt in de Dotnet wereld databinding gebruikt om lijsten van objecten in grids te tonen. Dat werkt prima, als je tot een paar duizend items in je lijst hebt zelfs uitstekend. In echte […]

Lees meer >>

Modelgedreven ontwikkelstraat in .NET (6): UI Componenten

Nu ik de onderste lagen of componenten van mijn voorbeeldapplicatie heb gedefinieerd en gegenereerd in mijn eerdere posts in deze serie wil ik nu wat aandacht schenken aan veel voorkomende patronen in user interfaces. In veel applicaties zien we patronen die in meerdere componenten terugkomen. Zo zien we businessobjecten vaak op de een of andere […]

Lees meer >>

Modelgedreven ontwikkelstraat in .NET (5): Data Adapter

Eerder schreef ik over verschillende aspecten voor het samenstellen van implementaties van domeinobjecten op basis van een UML model. Vervolgens heb ik gedemonstreerd hoe je op basis van ditzelfde model een database schema kan genereren dat hierbij aansluit. Ik zal in deze post ingaan op de ‘tussenlaag’; hoe lepel ik mijn objecten uit een database […]

Lees meer >>

Modelgedreven ontwikkelstraat in .NET (4): Data

Tot nu toe heb ik in deze serie postings laten zien hoe je verschillende aspecten van je model kunt omzetten in code die vaak aangeduid wordt met ‘domain classes’. In gangbare ontwikkelstructuren vindt je deze classes terug in een eigen component of laag die aangeduid wordt met ‘domain layer’ of iets dergelijks. De verschillende thema’s die […]

Lees meer >>

Modelgedreven ontwikkelstraat in .NET (3): Methodes

Eerder heb ik uitgelegd hoe je op basis van een model gemaakt met behulp van Microsoft DSL Tools klassen met attributen en associaties kunt genereren. Als we echter op een serieuze manier met OO omgaan komen we al snel tot de conclusie dat we ook zaken met betrekking tot gedrag willen modelleren. Aangezien ik UML […]

Lees meer >>

Modelgedreven ontwikkelstraat in .NET (2): Associaties

Als in mijn vorige post gedemonstreerd kunnen we makkelijk attributen (ofwel properties) genereren op basis van een gegeven model. Dat is echter maar één van de basisaspecten van ons model. In deze post wil ik graag ingaan op de transformatie van gemodelleerde associaties naar code. Allereerst, wat zijn associaties eigenlijk? In feite zou je als […]

Lees meer >>

Modelgedreven ontwikkelstraat in .NET (1): Model

Zoals door mij in een eerdere post aangegeven begin ik bij deze met een serie posts over een modelgedreven ontwikkelstraat in .NET. Ik spreek van ontwikkelstraat maar bedoel hier eigenlijk alleen de client-side tooling binnen visual studio met eventuele extensions in de vorm van een met behulp van DSL Tools gemaakte UML Class diagram kloon. […]

Lees meer >>

(Meta-)modellering

In de software engineering zijn we veel bezig met modelleren. Laat ik beginnen met de definitie van een model: “Een (vereenvoudigde) voorstelling, beschrijving of nabootsing van (een deel van) de werkelijkheid”. Zoals je ziet, veel haakjes. Dat betekent meerdere mogelijkheden, en in dit geval talloze definities. Modellen worden vaak gezien als vereenvoudiging of abstractie van […]

Lees meer >>

Business-To-Code

Software engineering is een vakgebied dat zich in mijn optiek hoofdzakelijk bezighoudt met het vertalen van businessvragen naar executeerbare code. Met businessvragen bedoel ik in deze context een bepaalde set aan problemen of functionaliteiten die – in natuurlijke taal gedefinieerd – tezamen een automatiseringsvraag representeren van een organisatie. Droog gezegd zijn we dus vaak gesproken […]

Lees meer >>