JQuery introductie voor developers

Dit is een korte Nederlandse introductie in jQuery. JQuery wordt steeds meer gebruikt om webpagina’s interactiever te maken, Microsoft omarmt het inmiddels in .Net en het wordt gebruikt door veel sites, onder andere de site van Barack Obama (en nu dus het Witte Huis). Dit artikel is bedoeld om iemand inzicht te geven in waar […]

Lees meer >>

(Meta-)modellering

In de software engineering zijn we veel bezig met modelleren. Laat ik beginnen met de definitie van een model: “Een (vereenvoudigde) voorstelling, beschrijving of nabootsing van (een deel van) de werkelijkheid”. Zoals je ziet, veel haakjes. Dat betekent meerdere mogelijkheden, en in dit geval talloze definities. Modellen worden vaak gezien als vereenvoudiging of abstractie van […]

Lees meer >>

Language Cafe followup: Parallel Extensions

Afgelopen maandag organiseerde Sogyo Academy weer een Language Café. Tijdens deze avond werd er gekeken naar verschillende ontwikkelingen op het gebied van ontwikkeltalen. Rob Vens heeft de avond geopend door de evolutie van ontwikkeltalen laten zien. Daarna zijn we in tracks dieper op de materie ingegaan en gekeken hoe talen als Erlang de huidige problemen […]

Lees meer >>